Coaching en loopbaanadvies
Omvouw
Weiland

Wat houdt het in?

Een loopbaantraject is een gestructureerde aanpak waarbij de kandidaat stap voor stap middels vragen en huiswerkopdrachten inzicht krijgt in de eigen kwaliteiten en ambities. Op grond hiervan ontstaat een 'zelfontworpen' toekomstbeeld met een realistisch loopbaanperspectief. De uitkomst van een loopbaantraject is een persoonlijk profiel + actieplan dat als leidraad dient bij de realisatie van dit perspectief.

Een loopbaantraject is altijd maatwerk. Uitgangspunt is de vraag van de kandidaat. Afhankelijk van die vraagstelling komen in het loopbaantraject specifieke thema’s en modules aan bod rond kernvragen als: wie ben je, wat wil je en wat kun je?