Coaching en loopbaanadvies
Omvouw
Weiland

Loopbaanadvies

"De juiste mens op de juiste plaats": het is een cliché maar toch is het dat wat organisaties en mensen nastreven. Ieder de eigen balans zoekend tussen vraag en aanbod en tussen talent en ambitie. En alsof dat nog niet lastig genoeg is veranderen de mensen en de 'plaatsen' ook nog voortdurend. Mensen raken uitgekeken op hun taak of komen misschien niet meer uit de verf, taken en banen veranderen of verdwijnen zelfs.

Dat is vaak het begin van een zoektocht. Om dit zoekproces voor zowel organisatie als individu zo vruchtbaar mogelijk te laten zijn is het vaak zinvol om deskundige begeleiding in te schakelen: Een gesprekspartner die structuur en houvast biedt zonder de vrije ruimte en de eigen verantwoordelijkheid te beperken. Zodat u ook als de weg onverhoopt een bocht maakt, toch uw eigen koers kunt aanhouden.